Тенденції регулювання ICO (Тайланд, Малайзія, Сінгапур)

Після оприлюднення звіту Комісії з цінних паперів та фондового ринку США у справі щодо The DAO спостерігається глобальна тенденція до встановлення «правил гри» на ринку ICO. Окрім США та європейських юрисдикцій, ця тенденція притаманна і для країн Азії.

 

Тайланд. 14.09.2017 р. Комісії з цінних паперів та фондового ринку Тайланду (The Securities and Exchange Commission of Thailand) висловила свою офіційну позицію стосовно проведення ICO. Зокрема, Комісія відмітила свою прихильність до нової парадигми фінансування технологічного бізнесу. Також Комісія відзначила і свою компетенцію у цьому процесі – у випадках коли з токена виникає право на отримання фінансової вигоди, інші права та обов’язки, які за своїм змістом є ідентичними до прав та обов’язків, які виникають із цінних паперів відповідно до Закону про цінні папери та фондовий ринок (The Securities and Exchange Act), то в такому випадку токен ототожнюється з цінним папером, а його емітент повинен дотримуватись вимог згаданого закону[1]. Деталізація цієї позиції знайшла свій вияв у документі під назвою «Regulatory approach on Initial Coin Offering (ICO)», який 27 жовтня 2017 р. було опубліковано Комісією. Ключові моменти: 1) пропонується включити до Закону про цінні папери та фондовий ринок новий різновид цінного паперу – «інвестиційна участь» (investment participation). Під цю категорію підпадатимуть інвестиційні інструменти, які надають власнику право на участь у розподілі прибутків від операційної діяльності з пулом вкладів інвесторів, та не класифікуються як інші різновиди цінних паперів відповідно до законодавства; 2) пропонується, що придбання токенів, які підпадають під категорію «інвестиційна участь», буде дозволено для окремих категорій осіб (інституційних інвесторів, венчурних фондів, роздрібних інвесторів з лімітом інвестиції 300 000 бат, що в еквіваленті становить приблизно 9090$, інших визначених осіб); 3) передбачається можливість проведення ICO виключно через авторизовані Комісією портали; 4) пропонується, що для обслуговування ICO, посередники (фінансові консультанти, криптобіржі тощо) зобов’язані будуть отримувати відповідні ліцензії.[2]

До 26 листопада 2017 р. Комісія приймає пропозиції та коментарі від усіх заінтересованих осіб щодо змісту документу, тому зазначений підхід може коригуватись.

 

Малайзія. Позиція Центрального Банку Малайзії (Bank Negara Malaysia) станом на 2014 р. була негативною щодо статусу криптовалют. У своєму прес-релізі банк відзначив, що Bitcoin не визнається законним засобом платежу; операції з bitcoin не регулюються центробанком; громадянам слід зважати на ризики пов’язані із використанням такої цифрової валюти.[3] У зв’язку із ростом  популярності ICO, Комісія з цінних паперів Малайзії не залишила це без уваги і 7 вересня 2017 р. опублікувала заяву на своєму сайті. Однак чіткої позиції Комісія не висловила, натомість застерегла інвесторів від потенційних ризиків ICO (інвестори незахищені від шахрайства, можуть бути втягнуті у схеми фінансування тероризму чи відмивання грошей; висока волатильність та непрозоре формування цін на токени на вторинному ринку тощо)[4] Також у вересні 2017 р. Центральний банк Малайзії оголосив, що до кінця року оприлюднить офіційну позицію стосовно статусу криптовалюти[5], думаю, що також з’явиться і позиція стосовно ICO, яка, напевно, мало чим відрізнятиметься від позиції Тайланду чи Сінгапуру.

 

Сінгапур. Перші спроби розібратись з криптовалютою з’являються у 2014 р. – Валютно-кредитне управління Сінгапуру (Monetary Authority of Singapore) заявило, що операції з віртуальними валютами не входять до предмету його компетенції, оскільки криптовалюта не є різновидом цінних паперів чи легальним засобом платежу, натомість регуляторний вплив MAS буде спрямований на забезпечення дотримання законодавства щодо протидії відмивання грошей та фінансування тероризму посередниками на ринку криптовалют[6]. В умовах такої відносної правової невизначеності, світовий фінансовий хаб став привабливою юрисдикцією для проведення ICO.

Однак у серпні 2017 р. MAS висловив свою офіційну позицію, що на емісію чи розміщення токенів, які по своїй суті є цінними паперами в розумінні Закону про цінні папери та ф’ючерси (Securities and Futures Act (SFA)), поширюється компетенція MAS та відповідні вимоги законодавства Сінгапуру про цінні папери.[7] Деталізація підходу Валютно-кредитного управління знайшла розвиток у документі під назвою “A Guide To Digital Token Offerings”, який MAS опублікувала 14 листопада 2017 р.[8] Ключові моменти:

1) у випадку, якщо за своїми характеристиками токен є інструментом ринків капіталу (цінним папером, ф’ючерсним контрактом, інструментом колективного інвестування тощо), емісія та розміщення здійснюється в загальному порядку, встановленому для таких інструментів, що передбачає необхідність для емітента реєстрації проспекту емісії в MAS.

2) існують виключення, за умови яких подання та реєстрація проспекту може не вимагатися: пропозиція токенів кваліфікується як «незначна пропозиція» (small offer), тобто не перевищує 5 000 000 SGD (еквівалентно приблизно 3 600 000 $) впродовж річного періоду; у випадку приватного розміщення токенів серед не більш ніж 50 осіб-інвесторів впродовж річного періоду; пропозиція токенів зроблена виключно для інституційних інвесторів; пропозиція токенів зроблена для акредитованих інвесторів. Слід відзначити, що виключення щодо «незначної пропозиції», приватного розміщення токенів чи пропозиції токенів для акредитованих інвесторів спрацьовуватиме за умови дотримання вимог щодо обмеження реклами[9];

3) посередники, які забезпечують емісію та обіг токенів, які являють собою інструменти ринків капіталу, зобов’язані отримати відповідні ліцензії для провадження своєї діяльності (оператори платформ для проведення ICO, фінансові консультанти) чи пройти «акредитацію» MAS (криптобіржі);

4) вимоги Законів Сінгапуру про цінні папери та ф’ючерси та про фінансових консультантів мають екстериторіальну дію і поширюються також на ICO, які проводяться за межами Сінгапуру[10];

5) операції з будь-якими токенами підпадають під дію законодавства про протидію відмивання грошей та фінансування тероризму.

Незважаючи на те, що даний документ не має юридичної сили, однак він відображає офіційну позицію MAS та встановлює певний вектор розвитку законодавства Сінгапуру у цій сфері.

[1] http://www.sec.or.th/EN/Pages/FinTech/ICO.aspx

[2] http://www.sec.or.th/EN/Pages/News/Announcement.aspx

[3] http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=49&lang=en

[4] https://www.sc.com.my/post_archive/media-statement-on-initial-coin-offerings/

[5] https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/09/20/guidelines-on-cryptocurrencies/

[6] http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2014/MAS-to-Regulate-Virtual-Currency-Intermediaries-for-Money-Laundering-and-Terrorist-Financing-Risks.aspx

[7] http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2017/MAS-clarifies-regulatory-position-on-the-offer-of-digital-tokens-in-Singapore.aspx

[8] https://initialcoinoffering.sg/wp-content/uploads/2017/11/A-Guide-to-Digital-Token-Offerings-MAS-14-Nov-2017.pdf

[9]http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulations%20Guidance%20and%20Licensing/Securities%20Futures%20and%20Fund%20Management/Regulations%20Guidance%20and%20Licensing/Guidelines/Guidelines%20on%20Advertising%20Restrictions%20Guideline%20No%20SFA%2013G15.pdf

[10]http://www.mas.gov.sg/~/media/MAS/Regulations%20and%20Financial%20Stability/Regulations%20Guidance%20and%20Licensing/Securities%20Futures%20and%20Fund%20Management/IID%20Guidelines/SFA15G01S339Extraterritoriality_Amendments%202014.pdf

Саветчук-

Саветчук Віталій, молодший юрист

v.savetchuk@moris.com.ua