Сплата судового збору онлайн – економія часу чи псування нервів?

Конституція України гарантує кожному право на судовий захист, тому не дивно, що все більших обертів набирають процеси спрощення шляхів реалізації такого права. Однак, на жаль, іноді таке спрощення викликає ще більше складнощів.

Для комфорту сплати судового збору з 1 вересня 2015 р. була впроваджена можливість здійснення даного платежу онлайн. Процедура доволі легка та швидка, досить лише перейти за відповідним посиланням на офіційному веб-порталі Судової влади України. Проте яку реакцію на такі платежі очікувати від суддів?

Ряд суддів зазначає, що разом із позовною заявою необхідно подавати оригінал квитанції, скріпленої печаткою банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення та з підписом уповноваженої посадової особи, чого немає на копії квитанції, сформованої після оплати онлайн. Така вимога аргументована інформаційним листом Державної судової адміністрації України від 10.11.2011 р. № 126621/11.

Однак, чинне процесуальне законодавство України не містить чіткого визначення виду платіжного документа, який має бути поданим до суду на підтвердження сплати судового збору. Чинні редакції процесуальних кодексів визначають, що до суду подається документ, що підтверджує сплату судового збору.

Окрім того, Державна судова адміністрація України своїм листом від 27.11.2015 року підтвердила належність сплати судового збору онлайн через офіційний веб-портал Судової влади України з подачею до суду отриманої квитанції.

Попри наявність легально визначених підстав для сплати судового збору онлайн, все-таки доречно підкріпити свою позицію перед судом додатковими аргументами.

На жаль, у відділенні банку не вдасться отримати засвідчений підписом уповноваженої посадової особи банку і скріплений печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення оригінал. Тому, відповідне підтвердження можна отримати у відповідному управлінні Казначейської служби тієї області, в якій територіально знаходиться суд-отримувач судового збору.

У відповідь на запит до ГУ Казначейської служби остання може надати лист-підтвердження про зарахування судового збору на відповідний рахунок.

Ще однією проблемою при сплаті судового збору онлайн може стати відсутність деталізації щодо номеру справи у «Призначені платежу».

Таку досить цікаву позицію висловив Верховний Суд у постанові  від 16.01.2019 у справі № 905/1057/18. На думку Верховного Суду платіжне доручення на безготівкове перерахування судового збору, квитанція установи банку про прийняття платежу готівкою додаються до позовної заяви (заяви, скарги) і мають містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором, а необхідними реквізитами ідентифікації позовної заяви (заяви, скарги), у випадку апеляційної скарги, що розглядається, є, зокрема, номер справи, у межах якої подається відповідна апеляційна скарга та дата ухвали апеляційного суду, яка оскаржується. Такі висновки зроблені на основі пункту 3.8 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 22 від 21.01.2004.

Проблема постає у тому, що при формуванні платіжного документа на офіційному веб-порталі Судової влади немає графи, де можна вказати номер справи, щодо якої подається судовий збір.

Позиція досить спірна, оскільки, як було зазначено вище, немає законодавчих вимог до платіжного документа, а також не існує жодної законодавчої заборони використовувати судовий збір, що був попередньо сплачений, але ще не використаний особою, яка здійснила відповідний платіж.

Враховуючи зазначене доцільно здійснювати сплату судового збору через відділення банку та при цьому вказувати номер справи, в рамках якої здійснюється платіж.