Всесвіт не визнає хаосу

Судова практика

Бажання впорядковувати та систематизувати все, що відбувається навколо, закладено в людській природі. Тисячоліттями свого розвитку суспільство розробляло та вдосконалювало норми і правила поведінки, формуючи систему законів. Ми поважаємо верховенство права, завжди діємо в рамках ЗАКОНУ та знаходимо оптимальні рішення у будь-якій ситуації.

Спектр послуг

Досудове врегулювання спорів
 • представництво інтересів клієнта у переговорному процесі
 • організація та супровід укладення мирових угод, договорів про врегулювання спорів
Представництво прав та законних інтересів в судах
 • підготовка меморандумів, висновків щодо правової позиції клієнта
 • підготовка процесуальних документів
 • захист прав за законних інтересів клієнта в судах
Супровід виконавчого провадження
 • представництво інтересів клієнта в органах державної виконавчої служби

Несподіванний поворот ще не зміна напрямку

Практика податкового права та адміністративного судочинства

Дотримання встановлених норм забезпечує впорядкований перебіг життя. Однак, з часом зміна обставин зумовлює перегляд усталених ПРАВИЛ. Наше головне завдання – допомогти у ситуації, що виникла, порадити, як її вирішити та відновити закономірний порядок речей.

 

Спектр послуг

Консультування
 • кваліфікована допомога з практичного застосування податкового, митного, валютного та іншого спеціального законодавства
Податкове планування
 • аналіз податкових наслідків і ризиків окремих операцій та господарської діяльності Клієнта в цілому
 • розробка індивідуальних моделей оптимізації податкового навантаження.
Вирішення податкових спорів
 • підготовка меморандумів, висновків щодо правової позиції клієнта
 • підготовка процесуальних документів
 • захист прав за законних інтересів клієнта в судах
Вирішення спорів з органами влади
 • врегулювання спорів з дозвільними, реєстраційними, правоохоронними, контролюючими та іншими владними органами України

Велика подорож складається з кроків

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА ТА M&A

Навіть типова стандартна ситуація може мати різноманітні варіанти вирішення. Більш ніж десятирічна юридична ПРАКТИКА дозволяє нам знаходити індивідуальний підхід до розв’язання будь-якої правової проблеми, а накопичений досвід дає можливість вибирати найбільш дієві шляхи її подолання.

 

Спектр послуг

Корпоративне право
 • реєстрація, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, створення філій та представництв
 • розробка схем оптимального корпоративного управління
 • захист прав акціонерів, правовий супровід операцій з цінними паперами
 • вирішення корпоративних конфліктів, захист від недружнього поглинання (рейдерства)
 • захист інтересів боржників та кредиторів з питань відновлення платоспроможності або банкрутства
M&A (злиття та поглинання)
 • проведення комплексного юридичного аудиту (Legal Due Diligence) підприємства з метою зниження ризиків у майбутній угоді або операції з придбання бізнесу, придбання фінансових інструментів (цінних паперів), фінансування, участі в спільному підприємстві тощо;
 • підготовка, структурування та супровід M&A угод;
 • розробка алгоритмів та оптимальних схем злиття та поглинання компаній;
 • супровід процедури приватизації державних підприємств.

З лабіринту завжди є вихід

ПРАКТИКА КОНКУРЕНТНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Досвід доводить, що інколи очікуваний результат видається недосяжним лише тому, що для його здобуття було обрано хибний спосіб. Вміння глобально оцінити ситуацію, проаналізувати всі можливі варіанти її розвитку, ймовірні наслідки та використати найефективніший СПОСІБ досягнення мети є найвищою професійністю.

 

Спектр послуг

Конкурентне право
 • отримання дозволів на концентрацію, узгоджені дії та супровід інтересів клієнта в Антимонопольному комітеті України
 • консультування з питань недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем
 • представництво інтересів клієнта при здійсненні розслідувань щодо порушень конкурентного законодавства
 • консультування з питань закупівель за рахунок державних коштів та участі в тендерах, оскарження результатів державних тендерів в адміністративному порядку
Фінансове право
 • консультування з питань дотримання валютного законодавства
 • юридичний супровід залучення фінансування, в тому числі в міжнародних фінансових інституціях
 • представництво інтересів клієнтів в кредитних і депозитних відносинах, у тому числі супровід угод синдикованого кредитування
 • сек’юритизація активів, у тому числі через випуск цінних паперів і залучення банківських кредитів
 • супровід операцій факторингу, форфейтингу, банківських гарантій

Вдосконалення світу починається з себе

Практика законопроектної роботи та супроводу інвестиційних проектів

Якщо буття визначає людську свідомість, то свідомість формує особливості поведінки. Наші професійні досягнення ґрунтуються не тільки на досвіді та вміннях, але й на чіткому дотриманні обраної стратегії ПОВЕДІНКИ. Впевненість у бажаному результаті додає сил та наполегливості, а постійне прагнення досконалості є запорукою успіху.

Спектр послуг

Законопроектна робота
 • Аналіз проблематики суспільних відносин у відповідних сферах
 • Підготовка проектів нормативно-правових актів, обґрунтувань та необхідних супровідних документів
 • Правова експертиза проектів нормативно-правових актів
 • Підготовка аналітичної інформації та вивчення міжнародного досвіду з питань, які врегульовуватимуться проектами нормативно-правових актів
 • Підготовка фахових висновків про можливий вплив нормативно-правових актів на суспільні відносини
 • Підготовка висновків щодо відповідності нормативно-правових актів вимогам ЄС
 • Оцінка проектів нормативно-правових актів на відповідність вимогам антикорупційного законодавства
 • Супровід при прийнятті (схваленні) проектів нормативно-правових актів (участь у відповідних заходах, засіданнях, громадських слуханнях тощо)
Комплексний супровід інвестиційних проектів
 • юридичне забезпечення, договірний, претензійний і позовний (судовий) супровід
 • організаційне забезпечення впровадження інвестиційного проекту (організаційний консалтинг, створення ефективної структури реалізації інвестиційного проекту)
 • підвищення фінансової ефективності (заходи з мініміза- ції витрат на реалізацію інвестиційного проекту)
Дозвільно-інжиніринговий супровід
 • супровід взаємин з державними, контролюючими та інши ми органами, наділеними адміністративними функціями
 • отримання та погодження правовстановлюючої та до звільної документації
 • супровід при здійсненні перевірок контролюючими органами
Інформаційний супровід
 • створення позитивної громадської думки
 • PR-супровід
 • GR-консалтинг
Конфліктний менеджмент
 • супровід переговорів з представниками громад населених пунктів та органів місцевого самоврядування, громадськими організаціями та політичними партіями, лідерами громадської думки, підготовка та реалізація стратегій вирішення конфліктів та мінімізації можливих негативних наслідків
Супровід проектів у сфері агробізнесу
 • супровід купівлі-продажу агробізнесу
 • аналіз фінансового стану бізнесу
 • аудит земельного банку
 • пошук необхідної кількості земельного масиву
 • консалтинг