Необхідність реєстрації платником акцизного податку для заправки залученої техніки

Підприємство здійснює вирощування зернових культур. За відсутності власної техніки для збору врожаю, підприємство вимушене залучати техніку інших суб’єктів господарювання. Чи зобов’язане підприємство за таких обставин реєструватись платником акцизного податку якщо залучену техніку заправляє пальним через власну автоцистерну.

Розглянемо два можливих види залучення техніки для виконання робіт, за договором підряду та за договором оренди техніки.

Відносини на умовах договору підряду регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Так, відповідно до статті 837 ЦКУ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. При цьому стаття 839 ЦКУ передбачає, що підрядник зобов’язаний виконати роботу визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

Відносини щодо залучення техніки третіх осіб (як з екіпажем, так і без) на підставі договорів оренди регулюються ст. 283 Господарського кодексу України (ГКУ). Так, за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні  (орендареві) за плату, на певний строк, у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

Реалізація пального для цілей розділу VI цього Кодексу – будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 літрів (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками. (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ)

Таким чином, під час передачі замовником власного пального через власну автоцистерну третій особі (виконавцю) на виконання умов договору підряду буде здійснюватися передача (відпуск, відвантаження) пального від замовника до виконавця, що є операцією з реалізації пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1. статті 14 ПКУ, тому замовник при здійсненні таких операцій є особою що реалізує пальне.

В свою чергу, у випадку оренди техніки, як з екіпажем, так і без екіпажу підприємство використовує пальне виключно для власних потреб, а саме для заправки техніки, яка на певний строк надана йому у користування на умовах договору оренди. Такі операції не є реалізацією пального у розумінні абзацу другого пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. У такому випадку Товариство не має реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального.

До таких висновків дійшов і податковий орган в індивідуальних податкових консультаціях від 07.06.2017 №532/6/99-99-15-03-03-15/ІПК, та від 06.06.2017 №464/6/99-99-15-05-03-15/ІПК.

 

Микита Торубка

Юрист ТОВ “Ем Джі Текс”

MG-TAX.jpg