Енерджі – челенджі : нові правила роботи ринку електричної енергії

Ринок електричної енергії з кінця 2018 року вступає в перший етап функціонування за новими правилами. Фактично це, так би мовити, перехідний період, оскільки передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» (надалі Закон № 2019-VIII) ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий та балансуючий ринки будуть запроваджені з липня 2019 року, а до цієї дати купівля-продаж електричної енергії й надалі здійснюватиметься на Оптовому ринку електричної енергії (надалі ОРЕ), однак в гру вступлять нові правила, що вплинуть як на діяльність учасників ринку так і на ціноутворення.

Отож, які зміни очікуються найближчим часом?

На ринку з’являться постачальники із спеціальними обов’язками, а саме: постачальник універсальних послуг та постачальник «останньої надії».

На постачальника універсальних послуг покладається обов’язок постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживач на закріпленій території. За загальним правилом постачальники універсальних послуг визначаються рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу. Втім, перехідними положенням Закону № 2019-VIІI передбачено, що функції постачальника універсальних послуг протягом 2 років виконуватиме суб’єкт господарювання, створений оператором системи розподілу під час здійснення заходів із його відокремлення від постачання електричної енергії. Універсальні послуги надаватимуться на підставі публічного договору, типова форма якого є додатком до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. Також саме постачальник універсальних послуг купуватиме у приватних домогосподарств електричну енергію за «зеленим» тарифом.

Постачальник «останньої надії» здійснюватиме на відповідній території постачання електричної енергії споживачу у випадку, якщо споживач не обрав собі електропостачальника або обраний споживачем електропостачальник не вправі постачати електричну енергію (банкрутство, ліквідація постачальника, втрата ним ліцензії тощо). Постачальник «останньої надії» визначається рішенням Кабінету Міністрів України за результатами проведеного конкурсу. Постачання електроенергії здійснюється на умовах типового договору, що є додатком до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Договір між постачальником «останньої надії» та споживачем вважається укладеним з моменту фактичного постачання електричної енергії такому споживачу. Варто звернути увагу, що термін постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» становить 90 днів, після спливу якого споживач повинен укласти договір з електропостачальником, в іншому випадку йому буде припинено постачання електроенергії.

Для споживачів, лібералізація ринку електричної енергії передбачає можливість мати одночасно декілька договорів із електропостачальниками, а також можливість вільно змінювати постачальника електричної енергії, оскільки Правилами роздрібного ринку електричної енергії заборонено до договорів із споживачами включати будь-які умови, які обмежують право споживача на зміну електропостачальника.

Закон № 2019-VIІI ділить споживачів на три категорії: побутові споживачі, малі непобутові споживачі (суб’єкт малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1 кВ, який купує електричну енергію для власного споживання) та непобутові споживачі. Слід зазначити, що непобутові споживачі, постачання електричної енергії яким здійснював постачальник за регульованим тарифом, повинні до 11 грудня 2018 року обрати собі постачальника електричної енергії, в іншому випадку постачання електричної енергії їм здійснюватиме постачальник «останньої надії». Натомість побутові споживачі та малі непобутові споживачі вправі заключити як договір на постачання електричної енергії із обраним постачальником, так і скористатися з універсальної послуги, при цьому приєднанням до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, окрім подання заяви-приєднання, вважатиметься також оплата виставленого рахунку або фактичне споживання будь-яких обсягів електричної енергії.

Окрім цього, споживачі зобов’язані будуть укласти договір з оператором системи розподілу про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Також споживачі матимуть право отримати від оператора системи розподілу та електропостачальника компенсацію за недотримання останніми стандартів якості надання послуг, у порядку визначеному постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375.

Постачальникам електричної енергії за вільними цінами для здійснення діяльності з грудня 2018 року необхідно отримати ліцензію на ведення господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. Окрім цього, із оператором системи розподілу, який діє на відповідній території, необхідно укласти договір електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії. Позитивною зміною є те, що такий договір є публічним, укладається шляхом направлення оператору системи розподілу заяви-приєднання із пакетом документів, перелік яких наведено в Правилах роздрібного ринку електричної енергії, та починає діяти з дня наступного за днем отримання оператором системи розподілу такої заяви.

Також, враховуючи те, що до липня 2019 року закупівля електричної енергії здійснюватиметься на ОРЕ, зміні підлягатиме договір купівлі-продажу електричної енергії з ДП «Енергоринок».

Щодо діяльності електропередавальних компаній, то їм відводиться роль оператора системи розподілу, які надаватимуть послуг з розподілу електричної енергії. Законом № 2019-VIII заборонено оператору системи розподілу здійснювати постачання електричної енергії, більше того з 11 грудня 2018 року ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом будуть анульовані. Вартість послуг із розподілу електричної енергії визначатиметься на підставі порядку, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175.

Щодо ціноутворення на ринку, то ціна електропостачальника формуватиметься за домовленістю із споживачем або споживач вибере для себе оптимальний варіант ціноутворення, який буде запропонований в тарифному меню постачальника. Натомість ціни постачальника універсальних послуг та постачальника «останньої надії» розраховуватимуться у порядку, визначеному відповідними постановами НКРЕКП та включатимуть: ціну купівлі електричної енергії на ОРЕ, ціну на послуги оператора системи розподілу та постачальника послуг комерційного обліку, а також вартість послуг постачальника універсальних послуг або постачальника останньої надії, які також розраховуються за відповідними методиками, затвердженими НКРЕКП. Хотілося б зазначити, що вартість послуг постачальника останньої надії в перехідному періоді, яка розраховується відповідно до методики, затвердженої постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1178 становить 0,48606 грн./1кВт.год. При оптовій ринковій ціні, що склалася в жовтні 2018 в 1,55 грн./1 кВт год., вартість послуг постачальника «останньої надії» фактично становить третину від ринкової ціни на електричну енергію, тому така послуга є досить дорогою.

Зміни, що відбудуться в кінці цього року це фактично перший масштабний крок до дійсно конкурентного ринку електричної енергії, який змінить діючі правила.

 

Роман Савко, старший юрист