MORIS GROUP: реоганізація шляхом перетворення

Шановні клієнти та партнери! Принагідно повідомляємо Вас, що ТОВ «Юридична компанія «Моріс Ґруп» наразі перебуває у процесі реорганізації шляхом перетворення у АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ. Рішення змінити організаційно-правову форму діяльності на адвокатське об’єднання (код за КОПФГ – 280) із  повним правонаступництвом продиктовані монополією адвокатури щодо представництва інтересів клієнтів в судах усіх інстанцій. Таким чином, ми  будемо безперешкодно наділені широкими правами, можливостями та гарантіями, які надаються виключно суб'єктам адвокатської діяльності. Ми продовжуємо в звичному режимі піклуватись про максимальний комфорт в роботі з нашими клієнтами та просто і довершено захищати Ваші інтереси та...

Посередники не пройдуть: тренди боротьби з ухиленням від оподаткування

Використання посередників в міжнародній торгівлі є звичною справою, оскільки зменшує кількість бізнес процесів, які необхідно виконувати фактичному експортеру - продавцю. Так, на посередника можна покласти різні функції, починаючи від пошуку ринків збуту і потенційних покупців до митного оформлення, супроводу транспортування, використання такої особи в якості гаранта виконання сторонами їхніх зобов’язань. Фактично структурування правовідносин із залученням третіх осіб часто має на меті концентрацію своїх ресурсів на головній діяльності підприємства (наприклад створення відповідного продукту), замість розпорошення на супровід власне торговельних операцій. Останнє перекладається на посередника, який має відповідні потужності, кваліфікацію чи ділові зв’язки, необхідні ведення торгівлі. Проте як українська, так і загальносвітова...

Чи можливо виграти спір при наявності протоколу допиту директора контрагента?

Останні декілька років в фіскальних органах та судах закріпилася доктрина, згідно якої статус фіктивного підприємства несумісний з легальною господарською діяльністю. В даному матеріалі мова буде йти про те, чи можливо виграти податковий спір при наявності протоколу допиту директора контрагента. Слід відмітити, що статус фіктивного контрагента податківці присвоюють компаніям, засновники та/або директори яких заявили про непричетність до ведення підприємством господарської діяльності, посилаючись на вирок за статтею 205 КК України («Фіктивне підприємство») або на протокол допиту керівника. Ми не будемо заглиблюватися в деталі можливості використання вироку по контрагенту по 205 статті Кримінального кодексу України (надалі по тексту – КК України) у якості доказу...

Відповідальність за порушення строків розрахунків в ЗЕД операціях несе новий кредитор – ВАСУ

На відміну від позиції ДФС України, яка вважає, що уступка права вимоги в ЗЕД операціях заборонена законодавством, ВАСУ у своїй ухвалі від 26.09.2017 року прийшов до висновку, що передбачена цивільним законодавством України можливість здійснення уступки вимоги не суперечить Закону №185/94-ВР, якщо право вимоги переходить до іншого резидента. Оскільки при уступці вимоги до нового резидента-кредитора право вимоги переходить у повному обсязі, то і відповідальність за порушення законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортно- імпортними операціями покладається на нього. В даній справі Суд досліджуючи обставини вказав, що дебіторська заборгованість по міжнародних експортних контрактах отримана новим кредитором-резидентом, що підтверджується відповідними первинними документами, характерними для даного виду правовідносин, що вказує на їх виконання належним...

Резидент не може здійснювати уступку права вимоги за експортним контрактом – ДФС

В базі знань ЗІР, в підкатегорії 114.02 опубліковано позицію ДФС згідно якої укладення договору про уступку вимоги боргу між резидентом та нерезидентом за експортною операцією - не допускається. Коротко позиція сформульована наступним чином: «Якщо за експортною операцією укладено договір про уступку вимоги боргу між резидентом та іншим нерезидентом, з яким цим резидентом не здійснено розрахунок по імпортній операції, право кредитора переходить до іншого нерезидента, а тому валютна виручка не надійде власнику експортованої продукції, що порушує законодавчо встановлену систему валютного контролю за експортно - імпортними операціями резидентів у зовнішньоекономічної сфері. Зазначена угода суперечить вимогам спеціального законодавства, яким є Закон України «Про...

Судове оскарження блокування податкових накладних: практичні аспекти

Розглянемо для прикладу один із практичних кейсів нашої компанії з підготовки правової позиції і адміністративного позову про скасування рішення Комісії ДФС про блокування податкової накладної і зобов’язання ДФСУ зареєструвати податкову накладну певною датою. Блокуються податкові накладні за двома критеріями. Однак, найчастіше блокування відбувається нібито за першим критерієм, який розраховуються наступним чином. Одночасно мають виконуватися три умови: 1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК, у 1,5 рази більший залишку різниці обсягу придбання такого товару/послуги (крім звільнених від оподаткування та тих що оподатковуються за 0 ставкою), зазначеного з 01.01.2017 р. в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги,...