Від’ємне значення ПнП при реорганізації підприємства

Необхідність реорганізації юридичної особи може бути спричинена різноманітними факторами. Щоб досягти бажаних результатів від її проведення, а не донарахування зі сторони фіскального органу, варто детально розібратись у самому механізмі реорганізації. Реорганізація є однією з форм припинення юридичної особи, яке здійснюється за рішенням учасників останньої, рішенням суду або рішенням органу, уповноваженого на це установчими документами чи законом. Варто пам’ятати що припинення окремих юридичних осіб врегульовано спеціальним законодавством. Цивільний кодекс України у ст. 104 передбачає чотири способи перетворення юридичної особи, а саме: злиття, приєднання, поділ, перетворення. В залежності від виду реорганізації різниться як суб’єктний склад учасників даних правовідносин, так і обсяг прав і...

ПДВ при уступці майнових прав на житлову нерухомість від Фонду фінансування будівництва

На сьогоднішній день придбання нерухомості шляхом участі у Фонді фінансування будівництва (надалі за текстом – ФФБ/Управитель), на думку багатьох, є одним з найзручніших способів придбання нерухомості, крім того такий варіант залучення коштів фізичних та юридичних осіб (надалі – Інвестори/Довірителі) в управління з метою фінансування будівництва житла також влаштовує більшість великих забудовників. Нагадаємо, що одним з етапів документального оформлення взаємовідносин між Інвестором, ФФБ та Забудовником є укладення договору про участь у ФФБ, відповідно до умов якого інвестор після внесення повної суми вартості профінансованого житла отримує майнові права на такий об’єкт згідно Договору про уступку майнових...

Сплата судового збору онлайн – економія часу чи псування нервів?

Конституція України гарантує кожному право на судовий захист, тому не дивно, що все більших обертів набирають процеси спрощення шляхів реалізації такого права. Однак, на жаль, іноді таке спрощення викликає ще більше складнощів. Для комфорту сплати судового збору з 1 вересня 2015 р. була впроваджена можливість здійснення даного платежу онлайн. Процедура доволі легка та швидка, досить лише перейти за відповідним посиланням на офіційному веб-порталі Судової влади України. Проте яку реакцію на такі платежі очікувати від суддів? Ряд суддів зазначає, що разом із позовною заявою необхідно подавати оригінал квитанції, скріпленої печаткою банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення та з підписом уповноваженої...

Як притягнути до відповідальності власника банку ?

Тема банківських спорів є актуальною в Україні ще з кризи 2008 року і активно обговорюється на різноманітних професійних заходах та форумах, час від часу лише розставляючи акцент на тому чи іншому аспекті. На сьогодні акцент стоїть на спорах банків, які виводяться з ринку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд). Увага юристів прикута насамперед до рішень Верховного Суду, який досить часто сміливо і неочікувано розвертає усталену практику. Тема таких спорів буде актуальною ще як мінімум роки три і на це є свої підстави. Сьогодні в Україні перебуває в ліквідації 90 банків, балансова вартість їхніх активів становить близько 500 млрд грн, хоча...

Доповнення Рекомендацій FATF (The Financial Action Task Force)

Наприкінці минулого тижня FATF (The Financial Action Task Force), міжурядова організація, що займається виробленням світових стандартів у сфері протидії легалізації коштів, набутих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, опублікувала доповнення до своїх Рекомендацій 2012 року. Новели стосуються регулювання діяльності, пов'язаної з віртуальними активами. Нова редакція Рекомендацій, зокрема передбачає визначення положень «Віртуальні активи» та «Постачальники послуг віртуальних активів». Так, віртуальними активами в межах Рекомендацій є цифрове відображення цінностей, що можуть бути продані або передані іншим способом цифровим методом з метою здійснення оплати або інвестування. FATF розділяє поняття «Віртуальні активи» від цифрового відображення фіатних валют або цінних паперів. Постачальниками послуг віртуальних активів...

Особливості регулювання криптовалютних бірж в США

Сполучені Штати Америки є домом для величезної кількості технологічних компаній і стартапів, а рівень життя громадян цієї країни один з найвищих в світі. Тому не дивно, що багато проектів у сфері віртуальних валют бажають продавати свої послуги громадянам цієї країни. У нашому ж випадку цікавить питання організації та реєстрування криптовалютних бірж і надання таких послуг американцям. Криптобіржі в Америці регулюються на федеральному рівні законом про банківську таємницю (Bank Secrecy Act - далі BSA) як установи, що надають грошові послуги (Money Service Business - далі MSB) і, як установи для переказу грошей (Money transmitters) на рівні штату. Важливо відзначити, що податковими...